Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - Család és Gyermekjóléti Központ

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
 
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI Központ 
 
2017. január 1-től Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a szociális alapszolgáltatásokkal és szakosított ellátásokkal, családi és gyermekjóléti ellátásokkal és szolgáltatásokkal, továbbá a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat látja el.
Az Intézmény feladata, hogy biztosítsa a XXIII. kerületben a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást a Gondozó Szolgálatnál, valamint a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását a Bölcsődében, a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az iskolai intézményi étkeztetést.

A Központ fő célkitűzése, hogy támogatást nyújtson a XXIII. kerületben élőknek problémáik megoldásához, segítse a szociális, egészségügyi, vagy bármely egyéb okokból adódóan hátrányt szenvedő egyének és családok integritásának megőrzését. Céljait jellemzi továbbá, kifejezetten a gyermekek érdekeit szem előtt tartó komplex segítségnyújtás.
A Központ munkatársai (szociális munkások, pszichológus, jogász, szociális asszisztens) minden esetben a hozzájuk fordulók érdekeit képviselik. A kitűzött célok elérése érdekében, munkatársaik információt nyújtanak, közvetlen, illetve közvetett módon segítik a hozzájuk fordulók ügyeinek vitelét, segítséget nyújtanak közműdíj-hátralék problémák megoldásában, mentálhigiénés konzultációt biztosítanak, segítséget nyújtanak családi konfliktusok megoldásában, ingyenes jogi tanácsadást biztosítanak, csoportokat szerveznek és működtetnek, hosszabb távú együttműködő kapcsolatot kialakítva támogatják a hozzájuk fordulókat problémáik rendezésében. A segítséget kérők személyes adatait és problémájukat pedig a munkájukból adódó kötelező titoktartással kezelik.

A Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai ingyenesek! 
 
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI
Központvezető: Vincze Péter
Cím: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 45.
Telefon: +36 1 / 286 1059, +36 1 / 286 0010
E-mail: csgyk@szgyi23.hu

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 14.00-18.00 
Kedd, Szerda, Csütörtök: 09.30-15.30
Péntek: 9.00-13.00 
 
Központunk fő célkitűzése, hogy támogatást nyújtson a XXIII. kerületben élőknek problémáik megoldásához, segítse a szociális, vagy bármely egyéb okokból adódóan hátrányt szenvedő egyének és családok integritásának megőrzését. Céljainkat jellemzi továbbá, kifejezetten a gyermekek érdekeit szem előtt tartó komplex segítségnyújtás.
A családsegítés (1993. évi III. törvény 64. §.) a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A gyermekjóléti szolgáltatás (1997. évi XXXI. törvény 39-40/A. §.) olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes segítő szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szolgáltatásaik:
 • segítségnyújtás szociális, életviteli és mentálhigiénés problémák kezelésében, krízishelyzetek megelőzésében, a kialakult krízishelyzet megoldásában,
 • a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése
 • a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a már fennálló veszélyeztetettség megszüntetése,
 • adósságkezelési tanácsadás és a Hálózat Alapítvány támogatásának igényléséhez ügyintézés biztosítása – segítségnyújtás lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi tartozások kiegyenlítésében,
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása – a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítása (gyámhivatal vagy bíróság által szabályozva),
 • készenléti szolgálat – Központunk, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti szolgálatot működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából. A készenlétben lévő munkatárs gyors segítséget nyújt telefonon vagy szükség esetén megfelelő segítséget mozgósít.
 • utcai szociális munka – magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése (elsősorban forgalmas közlekedési csomópontok, bevásárlóközpontok környékére koncentrálódik)
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása az általa igénybe vehető támogatásokról, nem kívánt terhesség esetén az örökbeadás lehetőségeiről,
 • menekültek, oltalmazottak társadalmi beilleszkedésének elősegítése,
 • jogi segítségnyújtás, tanácsadás a hivatalos ügyek intézéséhez,
 • pszichológiai tanácsadás.
Szolgáltatásaink térítésmentesek, főként az önkéntesség és önkéntes együttműködés elve alapján működik Központunk, azonban hatósági döntés is kötelezheti a családot együttműködésre.